BG  / ENG

  Начало
  Публикации
  Медийни изяви


  НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗБОРИ

Стани доброволец за наблюдение процеса на гласуване в изборния ден на територията на страната и чужбина, както и в секционните избирателни комисии, които се откриват в следствените арести и местата за лишаване от свобода.

Свържете се с нас на e-mail: stoleo@yahoo.com или на тел: 0899 47 41 12.

За регистрирането Ви като наблюдател са ни необходими трите имена и ЕГН. Имената на наблюдателите се вписват в регистъра на ЦИК. За всеки вид избори наблюдателите преминават обучение от екипа на организацията.

Благодарим предварително, наблюдението не е леко, основното качество, което кандидатите трябва да притежават е издържливост и здрави нерви!

  ИЗБОРИ 2014

Д О К Л А Д на А Р О Л за извършеното наблюдение върху организацията и провеждане на гласуването в избирателните секции, открити в местата за задържане и лишаване от свобода в изборите за Народно събрание на 5 октомври 2014 г.

Д О К Л А Д на А Р О Л относно извършеното наблюдение на избирателните секции, открити в местата за задържане и лишаване от свобода на изборите за членове на Европейския парламент от Република България, произведени на 25 май 2014 г.

  ИЗБОРИ 2013

Д О К Л А Д на Асоциация за реинтеграция на осъдени лица относно извършеното наблюдение на извънредните избори за народни представители, произведени на 12 май 2013 г.

  ВСЕКИ ИМА ПРАВО НА ВТОРИ ШАНС!

З А С Т Ъ П Н И Ч Е С К А

КАМПАНИЯ

с подкрепата

на

От 28 февруари 2013 до 27 февруари 2015 година А Р О Л реализира двугодишна застъпническа кампания под надслов „Всеки има право на втори шанс!” с цел създаване на условия за премахване на дискриминационни ограничения и практики, с които осъдените лица се сблъскват в процеса на своето социално включване след освобождаването си. 

В рамките на кампанията за периода април 2013 г. до октомври 2014 г. асоциацията извърши изследване на практическите ограничения и трудности, които възпрепятстват реализирането на трудовите, гражданските и политически права на бившите лишени от свобода. Важна част от това проучване бе получената информация от осъдени лица за прояви на дискриминация спрямо тях, основана на съдебното им минало.

Всички резултати от осъществената застъпническа кампания може да намерите в секцията Всеки има право на втори шанс!.

  Видео
 
You need to upgrade your Flash Player to version 9 or newer.
Обиколка на затвора Белене от вътре
  Публикации

Всеки има право на втори шанс!

Проблеми при социалното включване на бивши лишени от свобода

Материали от проект, реализиран през периода март 2013 - февруари 2015 г. / Авт. кол. Даниел Стоянов и др.

Оптимизирането на условното предсрочно освобождаване като алтернатива на наказанието “лишаване от свобода”

  Отчети

Отчет за дейността на А Р О Л през 2014 година

Отчет за дейността на А Р О Л през 2013 година

Отчет за дейността на А Р О Л през 2012 година

И Н Ф О Р М А Ц И Я от „Асоциация за реинтеграция на осъдени лица” относно: -проведените срещи за периода 01 април – 31 юли 2012 г. на територията на затвора гр. София и неговите подразделения с осъдени лица и поставените от тях проблеми; - проведения контрол и наблюдение на дейностите по изпълнение на наказанията.

И Н Ф О Р М А Ц И Я относно: дейността на „Център за подкрепа на осъдени лица” на територията на затвора гр. София и поставените проблеми от осъдените лица за периода 24 Януари – 27 Март 2012 г.

  Актуално

Отчет за дейностите по реализирането на застъпническата кампания Всеки има право на втори шанс!

 

Всеки има право на втори шанс! Проблеми при социалното включване на бивши лишени от свобода. Материали от проект, реализиран през периода март 2013 - февруари 2015 г. / Авт. кол. Даниер Стоянов и др.

Изпратени искания, сигнали и предложения до държавни органи по повод наличието в българското законодателство на дискриминационни ограничения, свързани с факта на осъждане

ПРАВЕН АНАЛИЗ

Гласуването в затвора София не само приключи, но в 17.31 вече имаме протокол!

  СЪОБЩЕНИЯ ДО МЕДИИТЕ

Изпратени искания, сигнали и предложения до държавни органи по повод наличието в българското законодателство на дискриминационни ограничения, свързани с факта на осъждане

ПРАВЕН АНАЛИЗ

София, май 2013: Резултати от извършено наблюдение на произвежданите избори в деня за гласуване 12 май, констатирани нередности на изборния процес и отправени препоръки за подобряването му

София, април 2013 - АРОЛ” стартира двугодишна кампания за премахване на дискриминационни ограничения в процеса на социално вграждане на бивши затворници

София, март 2013 - "АРОЛ" започва застъпническа кампания под надслов "Всеки има право на втори шанс!"

 © 1999 Всички права запазени! Позоваването на интернет страницата www.arspbg.org на АРОЛ е задължително!

Created by ELIDO
with FACE CONTROL